Wise Words

Brug dine sprog!

Hvad er wise words?

Al nyere forskning tyder på, at flersproglighed er en af de bedste måder at holde hjernen i topform på. Man bliver både bedre til at multitaske, bedre til at huske og en bedre sprogbruger, når man kender til- og gør brug af flere sprog. Men hvordan føler de flersprogede elever deres sproglige resurser bliver anerkendt i skolen? Elever fra Svendborg Kommune fortæller i kampagnefilmen ‘Wise Words’ om de erfaringer, de har gjort sig mht. deres flersproglige kompetencer. Filmen er en del af en kampagne, der skal oplyse elever, forældre og lærere om det gode ved at have mange sprog.

Wise Words vinder den Europæiske Sprogpris 2017

”Wise Words”, der vinder prisen i år, handler om at synliggøre, at sprog er en gave. Konkret går projektet ud på, at eleverne skal trække deres kendskab til forskellige sprog ind i undervisningen. Projektet får prisen, fordi det viser bredden i arbejdet med sprog, og fordi det understøtter projektets formål, der viser nye måder at lære sprog på, og som samtidig øger kulturforståelsen og giver bedre mulighed for uddannelse og arbejde.

Dette er Uddannelses- og Forskningsministeriets begrundelse for, hvorfor Wise Words vandt den prestigefyldte pris i 2017.

Wise Words på Folkemødet

Torsdag d.18.juni var Wise Words inviteret til Folkemødet på Bornholm for at holde oplæg på Politikens store scene, forfatter og journalist Olav Hergel var moderator og vi fortalte for en stor begejstret tilhørerskare om sprogenes mange fordele samt om det komplekse der ligger i at være en flersproglig kompetent elev i en meget etsproget skolekultur.

Omtale af Wise Words

Wise Words synliggør Ørkildskolens styrker
Slut med at være flov:- Flere sprog er en styrke
Sprog er da en gave

Relevante artikler

Gro Caspersen

Gro Caspersen er lærer i Svendborg og udover at undervise i fransk på kommunens skoler, er hun også vejleder på DSA-området og lærebogsforfatter. Gro har en stor interesse for sprog og kulturer, og hun har mange bud på, hvordan elevernes sproglige ressourcer kan inddrages i undervisningen. Gro har en PD i pædagogik, og hun er aktiv indenfor Svendborg kommunes sprogpolitik. Gro er en inspirerende foredragsholder og holder oplæg i hele landet for lærere og studerende på skoler, professionshøjskoler og konferencer om værdien af at inddrage elevernes mange sprog i undervisningen.